Workshops

Workshops

 • Afrika møder Danmark – Danmark møder Afrika
 • Et bæredygtigt Afrika
 • Flygtninge og migranter fra Afrika
 • Afrika i positiv udvikling
 • Afrikansk madlavning
 • Afrikansk Business startup
 • Debat om Afrika og afrikansk kultur
 • 1. Afrika møder Danmark – Danmark møder Afrika

  1. Varighed: 2 timer
  2. Fag: Engelsk, historie, samfundsfag, geografi, dansk
  3. Læringsmål: Eleven får større interkulturel forståelse på tværs af grænser og kulturer.

  2. Et bæredygtigt Afrika

  FN’s verdensmål gælder også i Afrika. Hvordan arbejder afrikanske lande bæredygtigt på at nå FN’s 2030 mål? Hvordan kan vi i Aalborg blive inspireret af Afrikas måde at arbejde bæredygtigt?

  1. Varighed: 3 timer
  2. Fag: Engelsk, historie, samfundsfag, geografi, dansk
  3. Læringsmål: Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer.
   • Eleven kan agere i spontane internationale kulturmøder.
   • Eleven har viden om og kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.
   • Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt.
   • Eleven har viden om og kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.

  3. Flygtninge og migranter fra Afrika

 • Hvorfor vil afrikanere til Danmark?
  1. Varighed: 3 x 45 minutter
  2. Fag: Historie, samfundsfag, geografi, engelsk
  3. Læringsmål: Eleven kender forskel på immigrant og flygtning
   • Eleven får indblik i, hvilke årsager der er til at flygte
   • Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt
   • Eleven har viden om og kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
   • Eleven få større interkulturel forståelse på tværs af grænser og kulturer

  4. Afrika i positiv udvikling

  Afrika er en af de kontinenter i verden med størst vækst på trods af fattigdom. Indkomsterne stiger, middelklassen vokser og unge mennesker bruger teknologi til at ændre hele erhvervslivet i Afrika. Afrika er mere end sult og fattigdom. Der er økonomisk fremgang samt befolkningsvækst, hvilket åbner store muligheder og behov for nytænkning ift. Afrika. Dette har skabt en indgang for danske eksportvirksomheder.

  1. Varighed: 3 timer
  2. Fag: Engelsk, historie, samfundsfag, geografi, dansk
  3. Læringsmål: Eleven får større interkulturel forståelse på tværs af grænser og kulturer.
   • Eleven kan agere i spontane internationale kulturmøder
   • Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer
   • Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt
   • Eleven har viden om og kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt

  5. Afrikansk madlavning

  Vi bruger madlavning som metode til at skabe interaktion på tværs af nationaliteter. Formålet er at fremme nysgerrigheden omkring den afrikanske kultur og dermed styrke forståelsen af hinandens kulturer og omfavne diversiteten i kultur og mad. Eleven kan se, røre, smage og lugte ægte afrikanske mad.

  1. Varighed: 3 timer
  2. Fag: Madkundskab, geografi, engelsk, samfundsfag
  3. Læringsmål: Eleven kan analysere måltider fra forskellige kulturer
   • Eleven har viden om mad- og måltidskulturer
   • Eleven kan præsentere eksemplariske måltider fra forskellige kulturer
   • Eleven har viden om tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer

  6. Debat om Afrika og afrikansk kultur

  Vi bruger debatten til at oplyse og skabe læring om Afrika, på en levende og engagerende måde, hvor eleverne får mulighed for at får udfordret deres idéer og tanker om Afrika.

  • Religion og kultur: Hvorfor er Afrika verdens mest religiøse kontinent? Hvorfor vokser kristendom og kirken mere end i Danmark? Hvordan påvirker religion samfundet? Hvorfor kritiseres Danmark for at begrænse religionsfrihed men ikke Afrika.
  • Samfund og politik: Demokrati i Afrika, korruption og udvikling
   1. Varighed: 2 x 60 minutter
   2. Fag: geografi, engelsk, samfundsfag, historie
   3. Læringsmål
    • Eleverne får en forståelse af kulturforskelle og et indblik i den tredje verden
    • Eleven lærer at reflektere over kultur og samfundsforhold i Afrika
    • Eleven kan agere i spontane internationale kulturmøder
    • Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer

   7. Afrikansk Business start up

   Afrika har den højeste andel af iværksættere i verden. Forskning tyder på, at 80% af afrikanere ser iværksætteri som en god karrieremulighed. Det afrikanske kontinent har den højeste andel af voksne, der starter eller driver nye virksomheder. Afrikanske iværksættere er en vigtig drivkraft for kontinentets fremkomst. Grundlæggende i afrikansk business start up er elevernes arbejde med at udvikle idéer og muligheder og gennemføre konkrete iværksætterforløb. Her vil vi kigge på, hvordan vi i Danmark kan blive inspireret af Afrikas måde at starte business up på. Hvordan er afrikanske iværksættere, og hvordan kan danskere anvende dette i Denmark? Workshoppen omfatter nogle kompetenceområder som opstart af virksomheder eller andre aktiviteter, hvor eleverne skaber social, kulturel eller økonomisk værdi.

    Varighed: 3 timer
   1. Fag: Engelsk, historie, samfundsfag, geografi, dansk
   2. Læringsmål: Eleven får større interkulturel forståelse på tværs af grænser og kulturer.
    • Eleven kan agere i spontane internationale kulturmøder
    • Eleverne skal opnå forståelse for egne muligheder for at agere som iværksættere i sociale, økonomiske og kulturelle sammenhænge og kunne se dette som en reel karrieremulighed.
    • Eleverne skal udvikle kompetencer inden for idéprocesser, produkt- og konceptudvikling samt salg og markedsføring med henblik på at give eleverne indsigt i opstart og drift af virksomhed.
    • Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer
  Det primære mål og vision

  Lære mære

  Hvorfor Projekt Afrika

  Lære mære