Det primære mål og vision

Det primære mål

  • At give skoleeleven mulighed for at lære mere om en side af Afrika, som de fleste kender meget lidt til.
  • At fremme kendskab til Afrika ved at udfordre stereotype holdninger til og opfattelser af Afrika.
  • At skabe et grundlag for udvikling af en læringsorienteret og refleksiv, faglig kultur i undervisningen.
  • At skabe mere forståelse for diversitet og mangfoldighed
  • At bidrage til at skabe viden om kulturmødet, kulturchokket og udfordringerne kulturerne imellem.

Målgruppe

Ordningen gælder for kommunale og private skoler. Vores primære målgruppe er alle
- både børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne - og voksne.

Vision

Vores workshops består af indhold, der har til formål at øge globalt kendskab til og forståelse for andre etniske grupper og kulturer. Endvidere kan foredragene være med til at skabe forståelse for diversitet og mangfoldighed, samtidig med at de giver mulighed for at lære Afrika at kende fra en vinkel som mange mennesker muligvis ikke kender til.

Hvorfor Projekt Afrika

Lære mære