Skole Projekt Afrika

Skole Projekt

Projekt Afrika

Projekt Afrika er et initiativ, din skole kan benytte sig af. Projekt Afrika med ”Det Afrika, du ikke kender” er et tilbud, der kan supplere din viden og give yderligere indblik i og forståelse for den nuværende situation i Afrika. Endvidere er det med til at give indblik i nogle af de muligheder, Afrika udgør for danskere.

Projekt Afrika handler om et møde med Afrika og med afrikanske kulturer og samfundsforhold – formidlet af afrikanere. Vi skaber en platform, hvor det er afrikanere, der formidler afrikansk kultur og interkulturel forståelse gennem madlavning og vidensformidling baseret på forskellige, aktuelle emner. Det gør vi (gæstelærere) via oplæg, workshops, seminarer og interkulturelle events på skolen. En god, kreativ og innovativ læringsaktivitet med eleven i centrum.

Anbefalinger ”

"... En fantastisk og anderledes form for undervisning, som eleverne havde et stort udbytte af og fortsat husker tilbage på. Først og fremmest mærkedes det tydeligt på Kelvin Sam, hvor dedikeret han er for sit projekt. Han var og er en dygtig formidler og formåede at nå ud med sit budskab, som var at få fjernet vores forsimplede forestillinger af Afrika, som medierne ofte fylder os med. Afrika indeholder meget mere end det, vi umiddelbart ser og hører. Jeg kan varmt anbefale et besøg af Kelvin Sam". Janie Madsen, lærer på Gudumholm Skole

Eleverne siger ...:
"Vi har fået et anderledes syn på Afrika"
"Godt at få fjernet vores indtryk af stereotyper"
"Kelvin havde en god måde at forklare tingene godt. Formåede at "komme ud" til os med sit budskab".
"En god idé med en kahoot, så vi kan lytte efter, hvad der bliver sagt."

Formål og relevans

”Det Afrika, du ikke kender” er et projekt, der har til formål at understøtte udviklingen af global undervisning i grundskole og ungdomsuddannelser. I forlængelse af dette understøtter initiativet folkeskolelovens formål om, at folkeskolen skal give eleverne ”forståelse for andre lande og kulturer”.Ydermere vil ”Det Afrika, du ikke kender” leve op til skoleforvaltningens vision, at ”alle elever skal have mod til at deltage i verden”.

Workshops

Der tilbydes forskellige workshops til forskellige klassetrin inden for forskellige emner. Til workshopsene er der fokus på at italesætte emner, der har relevans for en dansk elev. Af denne specifikke grund er det relevant med ”Det Afrika, du ikke kender”. Vi kan bidrage med at opfylde FN’s 17 opstillede verdensmål. Vi kan give lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser mulighed for at give deres undervisning et globalt perspektiv

Udtalelse

Ann Katrine Stendahl Rannestad Skolekonsulent - Skoleforvaltningen Aalborg

”I folkeskolen skal eleverne lære en dynamisk forståelse af kultur. Vi må ikke fastlåse kultur i stereotype opfattelser, når vi underviser i samfundsforhold i andre dele af verden. Sams Consult er netop med til at give en mangeartet forståelse af den diversitet, som findes på det afrikanske kontinent – og både elever og lærere vil givetvis få en øjenåbner og lære om et Afrika, som de ikke kender”

Hvis du er interesseret i at høre mere om hvad vi kan tilbyde og hvad prisen er på en ønsket workshop så kontakt os.

Det primære mål og vision

Lære mære

Hvorfor Projekt Afrika

Lære mære